คลิปวีดีโอ

- การต่อสาย USB Simulator แบบ PPM  - Skywalker V2 ตั้งโปรแกรมถอยหลัง

- เครื่องปั่นรอบยาง
 
   

- ชุดลวดความร้อนตัดโฟมแบบพร้อมใช้
 - ต่อสายซิม S-Bus กับรีโมท Flysky i6X
   
 
- Flysky i6x Binding receive 4 Ch
 - การตั้งชาร์จแบต Life 2100mA/6.6V