มอเตอร์ เฮลิคอปเตอร์

มอเตอร์สำหรับใส่ เฮลิคอปเตอร์ ลำขนาด 450

 

 

 

 

 

 
TAROT 1700KV 6 Cells Lipo
Price: 850 B.-
For HeLi 450 Size
Motor Shaft 3.5 mm.

TAROT 3500KV 3 Cells Lipo
Price: 850 B.-
For HeLi 450 Size
Motor Shaft 3.5 mm.
TAROT 1800KV  6 Cells Lipo
Price: 1,450 B.-
For HeLi 450-470  Size
Motor Shaft 3.5 mm.