มอเตอร์ Surpass V1


Surpass Motor เวอร์ชั่น 1
 ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เพราะมอเตอร์ตอนนี้มีกำลังให้เทียบเท่าเครื่องยนต์ 
จึงสะดวกในการเล่นมากขึ้น เช่นมอเตอร์ขนาดที่ใช้แทน
ลูกค้าสามารถ ทักมาปรึกษา หามอเตอร์เทียบเครื่องกับทางร้านได้เลย
ถ้ามีเหมาะสมเราจัดให้ได้เลย 

ทัก Line ID: @minirc1
*เลือกรุ่นตามรายการด้านล่างนี้
   
C2822(Stator 2204)
KV1400 = 390 B.-

C2826(Stator 2208)
KV1100  = 450 B.-
KV1350  = 450 B.-
KV1700  = 450 B.-
KV1900  = 450 B.-
C2830(Stator Size 2212)
KV1300  = 450 B.-
C2836(Stator Size 2216)
KV1120  = 490 B.-
   
C3530(Stator Size 2808)
KV1100   = 550 B.-
KV1400  = 550 B.-
KV1700  = 550 B.-
C3536(Stator Size 2814)
KV  910  690 B.-
   
C3542(Stator Size 2820)
KV1450  = 850 B.-
C3548(Stator Size 2826)
KV1100   950 B.-
C4250(Stator Size 3520 )
KV600 1,300 B.-
KV800 1,300 B.-
C4260(Stator Size 3530 ) 
KV 710 = 1,400 B.-
   
C5055(Stator Size 4120)
KV400 = 1,600 B.-
C6354(Stator Size 5320)
KV225  = 1,990 B.-