มอเตอร์ XXD สีทอง

มอเตอร์ ราคาประหยัดสำหรับนักเล่นเริ่มต้น
ราคาประหยัด คุณภาพ ตามราคา

 

 

 

 

XXD MOTOR
Size: A1510KV2200 = 390 B.-
XXD MOTOR
Size: 2204KV1400   = 350 B.-
XXD MOTOR 
Size2212KV  930 = 190 B.-
Size2212KV1000 = 190 B.-
Size2212KV1200 = 190 B.-
Size2212KV1400 = 190 B.-
Size2212KV1600 = 190 B.-
Size2212KV2200 = 230 B.-
Size2212KV2450 = 230 B.-
Size2212KV2700 = 230 B.-
Size2212KV3500 = 230 B.- 
XXD MOTOR 
Size2217KV   950 = 350 B.-
Size2217KV  1100 = 350 B.-
Size2217KV  1250 = 350 B.-
Size2217KV  1500 = 350 B.-
Size2217KV  1750 = 350 B.-
Size2217KV  2300 = 350 B.-
Size2217KV  2700 = 350 B.-
Size2217KV  3500 = 350 B.-
MYSTERY MOTOR
SIZE: 2814KV1000 = 650 B.-หมด
SIZE: 2814KV1200  = 650 B.-
SIZE: 2814KV1400  = 650 B.-หมด
SIZE: 2814KV1660  = 650 B.-
XXD MOTTOR
SIZE: 2820KV1000 = 750 B.-
SIZE: 2820KV1150  = 750 B.-
XXD MOTTOR
SIZE: 2826KV760    =  890 B.-
SIZE: 2826KV840    =  890 B.-
SIZE: 2826KV1000  =  890 B.-
XXD MOTTOR
SIZE: 3520KV690   =  990 B.-
SIZE: 3520KV830   =  990 B.-