แกนมอเตอร์

แกนมอเตอร์ มีหลายขนาดสำหรับ
ซ่อมมอเตอร์ที่
ตกกระแทกแกนขด แล้วอยากเปลี่ยนแกน
เพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ได้

 **การเลือก ให้วัดขนาดความโตของแกนและความยาว เป็นหลัก
เพราะถ้าขนาดได้ ก็ใช้กันได้ 

 

 

 

 

แกนมอเตอร์
EMAX BLUE 
BL2205 ขนาด 3.00 mm. ยาว 36 mm.  = 45 B.
BL2210 ขนาด 3.00 mm.  ยาว 41 mm.   =  45 B.
BL2215 ขนาด 3.00 mm. ยาว 47 mm.   = 45 B.
BL2220 ขนาด 4.00 mm. ยาว 52 mm.  =  60 B.
BL2810 ขนาด 5.00 mm. ยาว 50 mm.  =  60 B.
BL2815 ขนาด 5.00 mm. ยาว 55 mm.  =  60 B.
BL2820 ขนาด 5.00 mm. ยาว 60 mm. =  60 B.
BL2826 ขนาด 5.00 mm. ยาว 66 mm.  =  60 B.
BL2832 ขนาด 5.00 mm. ยาว 72 mm.  =  60 B.
....................................................................................
แกนมอเตอร์ EMAX CF
CF2812 ขนาด 3.00 mm. ยาว 47 mm.  =  45 B.
CF2822 ขนาด 3.00 mm. ยาว 47 mm. = 45 B.
CF2215 ขนาด 3.00 mm. ยาว 47 mm.  =  45 B.
....................................................................................
แกนมอเตอร์ Spark,Mystery,Peak
A2212 ขนาด 3.17 mm.   ยาว 40 mm. =  45 B.
A2215 ขนาด 4.00 mm. ยาว 49 mm. =  60 B.
A2217 ขนาด 4.00 mm. ยาว 49 mm. =  60 B.
A2814 ขนาด 4.00 mm. ยาว 54 mm. =  60 B.
....................................................................................
แกนมอเตอร์ MOTROLFLY
DM2205 ขนาด 3.00 mm. ยาว 31 mm. =  45 B.
DM2210 ขนาด 3.00 mm. ยาว 39 mm. =  45 B.
DM2215 ขนาด 3.00 mm. ยาว 44 mm. =  45 B.
DM2220 ขนาด 3.00 mm. ยาว 51 mm. =  45 B.
DM2810,DM2815  ขนาด 5.00 mm. ยาว 55 mm. =  60 B.
DM2820,DM2825  ขนาด 5.00 mm. ยาว 66 mm. =  60 B.
DM3625 ขนาด 5.00 mm. ยาว 72 mm. =  60 B.
....................................................................................